Loodgieter Direct

Lekkage is heel vervelend. uit een lek van een halve millimeter kan al snel meer dan 20 liter per dag weglopen. Dat geeft schimmel, roestvorming en verdere schade. Het opsporen van een lekkage bij een zichtbare leiding is vrij makkelijk. Maar het vinden van een lekkage in een leiding die is weggewerkt in een wand is lastiger. Voor het opsporen zijn er diverse manieren, waarbij sloop niet direct nodig is. Dat kan bijvoorbeeld via een akoestische analyse, met een kleine camera die in holle delen kan worden gebruikt of om lastig te bereiken plaatsen, het onder druk zetten van een leiding met gas of water met een kleurstof, via vochtmeting, warmtemeting etc. Zit het lek in een wand dan is breekwerk helaas niet altijd te voorkomen. Ons advies is om direct met de verzekering te bellen om te horen of er een bijdrage is in de kosten van reparatie en de vervolgschade van het lek. Welke methode het beste gebruikt kan worden voor de opsporing kunnen onze experts met u bespreken. Een goede analyse is belangrijk, want op de plek waar het water naar buiten komt, zit zeker niet altijd de werkelijke lekkage. Een kunststof mantel om een waterleiding kan het water over vele meters meevoeren naar een andere plek en daar uiteindelijk naar buiten komen en de schade veroorzaken. Loodgieterdirect.nu kent dit soort problemen en helpt u dus adequaat.